Miljan palvelutalon kootut omaiskyselyiden sekä kansallisten palautekyselyiden tulokset; asiakaspalatteet ja valitukset sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet; poikkeamailmoitukset ja niiden käsittely; valvontakäyntien raportit.

 
Luhti- ja Riihikodin omaistyytyväisyyskysely kesäkuu 2023 (lomake ja koostettu tulos)

Luhti- ja Riihikodin valvontakäyntiraportti 26.1.2023 
Miljan palvelutalon tulos Kerro Palvelustasi 2022 kyselyssäAsiakaspalautetta voi jättää nimettömänä palautepostilaatikkoihin, joita on palvelutalon ala-aulassa sekä jokaisessa kerroksessa hissien vieressä. 
Palautetta vastaanotetaan myös henkilökohtaisesti sekä asukaskokouksissa.
 
Sähköpostitse palautetta voi lähettää toiminnanjohtajan sähköpostiosoitteeseen
opri.pulliainen@milja.net

Muistutuksen vastaanottaja ja käsittely:

Palveluasumiseen liittyvät asiat: Toiminnanjohtaja Opri Pulliainen 
Luhti- ja Riihikotiin liittyvät asiat: Ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen 
Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n johtokunnan puheenjohtaja: Helena Ylisipola

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, tai tarvitsee 
neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa voi hän olla yhteydessä sosiaali- ja 
potilasasiavastaavaan. Sosiaali- ja potilasasiavastaavaan voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden 
asioissa toimivat yhteistyötahot.

Neuvonta puh. 09 310 43355 (ma-to klo 9-11)
sotepe.potilasasiavastaava@hel.fi
Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki 
PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja potilasvastaavat:
Jenni Hannukainen, Ninni Purmonen, Taru Salo ja Teija Tanska