Luhti ja Riihikoti

Luhti- ja Riihikoti on Milja ry:n ylläpitämä ympärivuorokautinen muistisairaiden ryhmäkoti, joka toimii Helsingin kaupungin ostopalveluyksikkönä. Asukkaaksi hakeutuminen tapahtuu näin ollen Helsingin kaupungin sosiaalitoimen SAS -sijoituksen kautta.

Ryhmäkodissa on 12 asukaspaikkaa. Henkilökunta koostuu sairaanhoitajasta, lähihoitajista sekä hoiva-avustajasta. Luhti- ja Riihikodissa toteutuu henkilöstömitoitus 0,7 hoitajaa asukasta kohden.

Ryhmäkodin hoiva- ja hoitotyö toteutetaan yhteisöhoidon periaatteiden mukaan. Omahoitajuus ja kuntouttavan hoitotyön mallit tukevat hoitoa. Kuntouttavassa hoitotyössä huomioidaan jokaisen asukkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset voimavarat.

Hoitotyössä noudatamme itsemääräämisoikeutta, yksilöllisyyttä ja arvostamme asukkaittemme elämänhistoriaa. Tämä näkyy yksilöllisenä, arvostavana ja turvallisena hoitona sekä kunnioituksena asukkaitamme ja heidän omaisiaan kohtaan.

                                                                                                            Valvontakäynti 26.1.2023