Luhti ja Riihikoti

Luhti ja Riihikoti on Milja ry:n ylläpitämä muistisairaiden ryhmäkoti, joka toimii Helsingin kaupungin ostopalveluyksikkönä. Asukkaaksi hakeutuminen tapahtuu näin ollen Helsingin kaupungin sosiaalitoimen SAS -sijoituksen kautta.

Ryhmäkodissa on yhteensä 11 huonetta, joista yksi on kahden hengen huone. Asukaspaikkoja on näin ollen 12. Henkilökuntaan kuuluu yhdeksän työntekijää: ryhmäkotivastaava, sairaanhoitaja, hoitoapulainen ja kuusi hoitajaa. Hoitajista kaksi on yöhoitajia.

Ryhmäkodin hoiva- ja hoitotyö toteutetaan yhteisöhoidon periaatteiden mukaan. Omahoitajuus ja kuntouttavan hoitotyön mallit tukevat hoitoa. Kuntouttavassa hoitotyössä huomioidaan jokaisen asukkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset voimavarat.

Hoitotyössä noudatamme itsemääräämisoikeutta, yksilöllisyyttä ja arvostamme asukkaittemme elämänhistoriaa. Tämä näkyy yksilöllisenä, arvostavana ja turvallisena hoitona sekä kunnioituksena asukkaitamme ja heidän omaisiaan kohtaan.

                                                                                                            Valvontakäynti 4.3.2022